Är du den person på ditt företag som har hand om säkerheten? Du kanske ska se till att första hjälpen tavlan alltid är påfylld, att brandsläckarna fungerar och att personalen genomfört adekvat utbildning.

I så fall kommer du att behöva ställa dig frågan på vilken nivå som personalen ska utbildas på gällande första hjälpen. Den klassiska kursen inom första hjälpen utgår från L-ABC vilket betyder att man lär sig hantera skadade personer utifrån Läge, Andning, Blödning och Chock. Att låta personalen träna på detta är det absolut minsta kravet för att kunna öka säkerheten på arbetsplatsen.

Men man bör inte nöja sig där utan även utbilda dem i HLR dvs Hjärt- och lungräddning. Denna utbildning finns i två ”nivåer”. Tidigare var det nästan uteslutande att personal fick HLR utbildning som enbart utgick från vad man kan göra själv som enskild person. Det innebär hur man kan genomföra kompressioner med armarna och blåsa luft till lungorna genom den medvetslöses mun. Man brukar få öva detta på en docka samtidigt som man ska göra detta i rätt takt. Hur många kompressioner och inblåsningar man ska göra i rad beror på om man genomför det själv eller om man är två som hjälps åt.

Men på senare år har hjärtstartare blivit allt mer vanligt förekommande. De finns på sjukhus, företagsmiljöer, offentliga lokaler och shoppingcenter. Det betyder också att HLR utbildningen kan innefatta träning på dessa livsavgörande apparater. En hjärtstartare ska vara extremt enkel att använda eftersom en röst hela tiden pratar och därmed talar om hur personen ska göra för att använda den. Men de som en gång övat med en sådan apparat kommer känna sig tryggare att sätta igång och därmed också kanske ta ett snabbare beslut.

Ska livsavgörande utbildning genomföras för personalen bör man alltså både ha grundläggande första hjälpen samt HLR utbildning med fokus på både hur man kan göra själv samt hur en hjärtstartare fungerar.

23 Sep 2013