Ibland kan ett företag snabbt behöva tillgång till likvida medel för att exempelvis få igenom en viktig affär, men vad gör man när medlen inte finns där? Det finns alternativ att snabbt och säkert frigöra kassaflöden som är bundna på annat sätt än fysiska pengar som sitter på ett bankkonto, genom att låta ett finansbolag eller en bank köpa företagets fakturor. Så kallat exportfactoring är en utmärkt lösning att snabbt få loss pengar som är bundna i utländska valutor, utan att ta kreditrisker.

Historia

Exportfactoring är idag en modern och till stor del digital process, men factoring som är den ursprungliga praktiken har faktiskt varit en del av näringslivet i olika former under flera hundra år. Dessa affärer pågick i England redan på 1400-talet och spreds sedan med pilgrimer till Amerika och med tiden även till andra delar av världen. Även i Sverige har företag och finansbolag under lång tid dragit nytta av denna tjänst, och idag är detta en industri som blomstrar. Det som lockar är just enkelheten och säkerheten, där ett företag istället för att sätta sig i skuld och ta ett banklån utnyttjar tillgångar som de faktiskt redan har.

En smidig lösning

För företag som arbetar med internationella kunder och därmed hanterar pengar i olika valutor så är exportfactoring det ideala alternativet då man snabbt behöver frigöra kassaflöden. Exempelvis Bibby Financial Services kan erbjuda en mycket snabb och smidig process som innebär att de släpper en procentandel av varje faktura som ditt företag skickar inom 24 timmar, oavsett när kunden faktiskt betalar fakturan. Resterande summa får företaget endast när fakturan är betald, minus en viss kostnad för tjänsten som Bibby Financial Services ger, men detta är ett mycket överkomligt pris för att få ett betydligt snabbare kassaflöde in till företaget.

Trygghet för företaget

Som företagare kan det vara skönt att veta att det finns seriösa och rättvisa finansbolag som erbjuder denna typ av flexibla och snabba lösningar att förbättra likviditeten. Företagsvärlden är föränderlig och ibland förrädisk så oavsett hur bra att ett företag fungerar kan man ibland behöva använda sig av kreativa lösningar för att öka kassaflödet.

16 Nov 2013